1. Evaluarea MPP

Evaluarea MPP si diagnisticul integrat MPP sunt o modalitate de analiză, de înțelegere și orientare a tipului de intervenție adecvat – coaching (antrenament), consilere, psihoterapie, farmacoterapie, sau o combinație a acestora – pentru o problemă particulară, punctuală sau pentru un stil de gestionare a unei probleme sau a unor probleme de viață.
Evaluarea MPP se bazează pe o structură funcțională analitic existențială (modelul de înțelegere a dinamici proceselor psihice naturale, firești dar și patologice).
Diagnosticul integrat MPP presupune urmărirea a patru aspecte:
– medicale (funcțional somatice și psihosomatice),
– psihice (funcțional afective și de impuls)
– spirituale (de consolidare a sentimentelor și de acord interior)
– sociale (de suport și presiune socială)
Recomandările ulterioare se bazează pe această înțelegere a imaginii de ansamblu, a persoanei și o situației de viață punctuale dar și în context biografic.
Evaluarea MPP se desfășoară de regulă pe durata a opt ședințe săptămânale:
– o ședința preliminară (50 min),
– 4 ședințe de dialog și evaluare (4×50 min),
– 2 ședințe de evaluare structurată, prin chetionare (2×50 min),
– o ședință de concluzii și recomandări (50 min).
Onorariul pentru programul de evaluare MPP este de 4800 ron.

Contactează-mă

2. MPP 1 (Psy 1&2*)

Dezvoltarea abilităților personale de comunicare în raportul cu pacientul
informații, dezvoltare și structurare personală
cu impact pe modul de raportare la sine și la ceilalți
program dedicat tinerilor medici

2.1. Ce?
2.1.1. La ce ajtă programul de formare MPP1?
Dezvoltarea abilităților, personale, de comunicare, de dialog, în raportul cu celălalt (fie el pacientul, aparținătorul, elevul, studentul, sau colegul de breaslă) printr-o clară înțelegere a situației, a problemei.
Țelul programului de formare este acela de a sta față în față, în dialog, ”cu mine și cu viața mea” printr-un demers de dezvoltarea a personalității, de structurare a experiențele personale în baza a patru motivații fundamentale, analitic existențiale: a putea fi (în această lume), a place (lumea mea și pe mine), a avea voie (să fiu Eu), a avea sens (ceea ce eu întreprind în lume). (Längle A)
Realiatatea socio-culturală românească este punct de plecare pentru înțelegerea raportărilor în relație, pentru parcurgerea drumului de la supraviețuire la sentimentul de împlinire.

2.1.2. Este acest program o oportunitate?
Structura programului Psy (program în baza căruia se desfășoară programul mpp) permite o dezvoltare, chiar o restructurare personală cu impact uneori major pe modul de relaționare cu sine și cu ceilalți (Längle A), implicit cu pacienții sau aparținătorii.
Experiența câștigată în cadrul programelor de formare psihoterapeutică, analitic existențială, este accesibilă prin acest program persoanelor ce profesează în domeniul medical și educațional universitar și preuniversitar.

2.2. Cui?
2.2.1. Cui îi este dedicat programul?
Mpp este un program de formare dedicat tinerilor medici (absolvenților, medicilor rezidenți, tinerilor specialiști) dar și studenților mediciniști (aflați în anul V și VI de studiu). Programul va beneficia de puncte de educație medicală continuă acordate de Colegiul Medicilor din România (aproximativ 120 puncte EMC). Creditarea se va face individual, pentru fiecare grupă de formare.

2.3. Cum?
2.3.1. Prin ce metodă?
Metoda folosită în acest demers este fenomenologia**, exersarea unei privirii fenomenologioce, o privire atentă, profundă, dincolo de simptom, de cea ce mă poate amăgi, mă poate induce în eroare dar și un a învăța percepera sentimentelor, afectelor și a înțelege semnificația și valoarea acestora. (Längle A)
Modul de lucru este acela al discuțiilor în grup închis (aceiași participanți pe întreaga durată a programului de formare).
Fiecare grup de formare va avea 15-17 participanți.
(**”sesizarea esenței, cea ce face dintr-un lucru, în mod inconfundabil cea ce este; prin aceasta el este clar, lipsit de echivoc și cognoscibil”, Längle A)

2.4. Când?
2.4.1. Care este durata programului? Care este calendarul estimativ?
Programul se poate desfășura în 13 module de 2 zile (mpp M13), de regulă în cel de-al doilea sau al treilea sfârșit de saptămâna, un modul pe lună (excepții fac lunile iulie și august ) sau în 7 module (mpp M7, module de 2, 2, 5, 3, 5, 5, 1 zile), de regulă în prima săptămână, a fiecărei luni pare (excepție luna august). Două module de 2 zile sau un modul de 4 zile pot fi necesare suplimentar față de cele stabilite mai sus, în funcție de viteza de lucru a grupurilor de formare.
2.4. 2. Când începe următoarea serie de formare? Unde se va desfășura programul?
Pentru anul 2018 – 2019 două locații sunt posibile***, prima în București și cea de-a doua în Sibiu. Interviurile se vor desfășura în lunile martie și aprilie. Primul modul (modulul de admitere) va fi organizat în lunile mai sau iunie.
*** grupurile sunt condiționate de participarea unui numar minim de 13 persoane.

2.5. Cine?
2.5.1. Cine poate participa
Criteriile minime de acceptare pentru a participa sunt vârsta minima 24 de ani, apartenența la categoria profesională menționata mai sus (medicală), susținerea a două interviuri de admitere și participarea la modulul de admitere (primul modul). Înscrierile pentru interviuri se pot face la telefon 0040 723 696 456, în zilele de luni, între orele 12.00 – 13.00 sau prin rubrica de contact. (un scurt curriculum vitae și o scurtă scrisoare de motivație vor fi solicitate înainte de interviuri).
Taxele de curs sunt reprezentate de: taxele pentru interviurile de admitere (150 ron) și taxa de participare la modulul de formare (220 ron / o zi de modul). Costurile totale se ridică la 5960 ron (mpp M13), respectiv 5300 ron (mpp M7) plus costurile posibile pentru cele patru zile suplimentare de formare (880 ron).
2.5.2. Cine face parte din echipa de formare?
Grupurile vor fi conduse de o echipa de trei persoane: Petre Radescu, Lavinia Sîrbu (medic specialist psihiatru, psihoterapeut analitic existențial în formare și supervizare) și Costin Cibea (medic specialist psihiatru, consilier analitic existențial în formare și supervizare, psihoterapeut analitic existențial în formare)

Contactează-mă

3. MPP 2 (Psy 3*)

Dezvoltarea abilităților personale pentru dialog susținut
dezvoltare și structurare personală aprofundată, cu impact pe modul de raportare la sine și la ceilalți
program dedicat tinerilor medici

3.1. Ce?
3.1.1. La ce ajtă programul de formare MPP 2?
Exersarea abilitatilor personale pentru dialog prin clarificarea percepției, aprofundarea înțelegeri situației, a problemei, găsirea răspunsului personal și modului adecvat de expresie a acestuia.

3.2. Cui?
3.2.1. Cui îi este dedicat programul?
MPP2 este un program de formare dedicat tinerilor medici ce au parcurs anterior programul MPP1.

3.3. Cum & când?
3.3.1. Care este durata programului? Care este caledndarul estimativ?
Programul se desfășoara pe durata a 16 zile, de regula grupate în 8 module de două zile.
Calendarul se stabilește, pentru fiecare grup de formare în parte, de comun acord cu participanții la programul MPP1.
3.3.2. Când începe următoarea serie de formare? Unde se va desfășura programul?
Pentru anul universitar 2019-2020 este programată o grupă de formare in București.

Contactează-mă