Cărți și articole

RĂDESCU P (2019) Emoții. Afecte și sentimente. Craiova: Final Chapter. ISBN 978-606-94309-2-7
RĂDESCU P (2017) Făurirea omului nou. Craiova: Final Chapter. ISBN 979-606-94309-2-7
RĂDESCU P, TEODORESCU S (2016) Understanding the value of fear for performance in sports. București: Dicobolul, 44/2016
RĂDESCU P (2014) Făurirea omului nou. București: radescu.info. ISBN 978-973-0-16862-4

Lucrări științifice

RĂDESCU P, TEODORESCU S (2017) Movement in ultra slow motion a mark for mental tone. 7th International Congress on Physical Education, Sport and Kinetotherapy, Bucharest, 15-17 June 2017.
RĂDESCU P, TEODORESCU S, BĂBĂLĂU I (2017) Ultra slow Motion Intelligent Training – One year training results. A case study. The 13th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, Bucharest, April 27-28, 2017.
RĂDESCU P (2016) – Performanța în prestația medicală ca beneficiu al fenomenului de neuroplasticitate și urmare a antrenamentului inteligent prin mișcări ultra lente. Search and rescue 2016, Conferința Natională de Medicină de Urgență și Salvări în Situații Speciale – SARTISS, Băile Felix
RĂDESCU P, TEODORESCU S, URZEALĂ C, MARCU R (2016) Preliminary correlations between mental tonus, discriminatory speed reaction and motor expression, precisely coordinated, assessed through ultra slow motion exercises. 6th International Congress of Physical Education, Sports and Kinetotherapy, Bucharest, 15-18 June 2016.
RĂDESCU P, TEODORESCU S, URZEALĂ C (2016) Study on the neuromuscular control assessment by using the Cartesian analysis of the movement. The 16th International Scientific Conference “Perspectives in physical education and sport”, Constanta, Romania, 20-21 May 2016.
RĂDESCU P (2015) – Succesul în cotidianul medical – fenomen și fenomenologie. Search and rescue 2015, Conferința Natională de Medicină de Urgență și Salvări în Situații Speciale – SARTISS, Băile Felix
RĂDESCU P, GAFU L (2015) – Managementul sarcinii și tulburărilor psihice asociate – privire fenomenologică de ansamblu.
Prihiatria între teorie și practică, Al XIX-lea Congres Național AMRPR, Timișoara
RĂDESCU P (2015) – Diferențe conceptuale de abordare a ”controlului” în situațiile de maximă solicitare psihică. Education and Sports Science in 21st Century, The International Congress of Physical Education, Sports and Kinetotherapy, 5th Edition, București
RĂDESCU P (2014) Intuiția delirantă (studiu de caz) ”Psihiatrie bazată pe dovezi: de la standardizare la personalizare în relația terapeutică”, Congresul Național AMRPR 2014, 3-5 Septembrie 2014, București, România, Hotel IBIS Palatul Parlamentului
RĂDESCU P (2013) – Făurirea omului nou (II). Dimesiunea sentimentului. Fenomenologie si ACT – “la faptul însuși”, Congresul National SAEL Romania, Editia a XII a, Predeal
RĂDESCU P (2012) – Paradoxul fenomenologiei: absolutul întâlnirii în sentiment. Conceptul de self-harm, Congresul National AMRPR, ediția a XVI a, Timișoara
RĂDESCU P (2012) – Eficienta si eficacitate în psihoterapie (analiza existentiala, GLE International). D i a l o g o s, Congresul National SAEL Romania, Editia a XI a, Predeal
RĂDESCU P (2011) – Ințelegerea omului în patru dimensiuni și inpactul acestui mod de reprezentare în practica psihiatrică și psihoterapeutică. Două decenii de tradiție și inovare în psihiatria din România. Al IV lea Congres National de Psihiatrie, București
RĂDESCU P (2011) – Reforma învățământului și făurirea omului nou (I). Persoana, personalitatea, tulburarea de personalitate, Congresul Naţional SAEL Romania, Ediţia a X a, Predeal
RĂDESCU P (2010) – Tulburarea post traumatică – clarificări diagnostice din perspectiva analitic existenţială. XV Ani de Analiză Existenţială în România, Congresul Naţional, SAEL Romania, Ediţia a IX a, Predeal
RĂDESCU P, (2010) – Medic-doctor, delimitări și granițe în contextul profesional cotidian. Dincolo de stigmă, Congresul National AMRPR, ediția a XIV a, București
RĂDESCU P, GUȚU R (2010) – Abordarea tulburării post traumă. Dincolo de stigmă, Congresul National AMRPR, ediția a XIV a, București
RĂDESCU P (2009) – Particularităţile lingvistice – punct de start pentru clarificarea unor termeni centrali în analiza existenţială. Analiza existenţială teorie şi practică, Congresul Naţional SAEL Romania, Ediţia a VIII a, Predeal
RĂDESCU P, CIBEA C, GUȚU R (2009) – Analiza impactului intervenţei terapeutice: Factorul de evoluţie PCR. Analiza existenţială teorie şi practică, Congresul Naţional, SAEL Romania, Ediţia a VIII a, Predeal
RĂDESCU P (2009) – Diferenţele culturale – punct de start pentru clarificarea poziţionării vis-a-vis de persoană. Poziţionarea de fond. Abuzul. Analiza existenţială teorie şi practică, Congresul Naţional, SAEL Romania, Ediţia a VIII a, Predeal
RĂDESCU P (2008) – Grupurile de comunicare electronică impact administrativ şi profesional. Identitate în psihoterapie, Congresul Naţional SAEL Romania, Ediţia a VII a, Predeal